Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),

księgi przychodów i rozchodów