Ryczałt ewidencjonowany

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie ewidencji sprzedaży i zakupu oraz miesięczne naliczanie podatku,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),

dłoń i kalkulator