Rozliczenia Kadrowo-Płacowe

  • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,

  • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,

  • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,

  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło,

  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

  • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

  • sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników,

banknoty